Menu

vận động tổng thể

Không tập động tác đơn lẻ, mà tập sự vận động nguồn gốc tổng thể dẫn đến kỹ thuật

vật lý và nội tàng

Kết nối cơ thể vật lý và nội tàng xuyên suốt quá trình huấn luyện, tạo Sinh lực từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong

vạn pháp quy tông

Tư duy vạn pháp quy tông, phải được huấn luyện từ thô sơ nhìn thấy rõ nét, đến cảm nhận và thấy được rõ ràng

author

Lịch Tập Luyện giáo trình căn bản

1.000 k/tháng

Join Now

© namkinhnoiquyen2016