Menu

Cảnh giới trong võ thuật

Cương nhu kiêm hành, động tĩnh đan xen, trong ngoài hợp nhất, nội ngoại kiêm tu, tu tâm dưỡng tính, hoán huyết phát tủy... Đó chính là những cảnh giới...

Khái quát nội công

Cơ thể con người phân ra bên trong và bên ngoài, trong mạnh ngoài tất khỏe, trong yêu ngoài tất suy. Trong tức là lục phủ ngũ tạng, ngoài tức...

Khái quát ngạnh công

Ngạnh công lấy việc luyện khí làm nền tảng, luyện lực để tăng sức mạnh. Cái khí mà nghạnh công luyện là thể hỗn hợp của khí chân nguyên của...

Khái quát võ thuật

Tất cả các môn phái đều hay có sự độc đáo riêng, điều quan trọng nhất của người tập võ là lựa chọn cho mình một con đường phù hợp...

MMA sự ưu việt tư duy

Trong khi võ cổ bận cãi nhau đòn này không phải thuộc môn này...mma chẳng quan tâm của ai, cứ thích ứng là phang. Cải thiện kỹ pháp liên tục...
© namkinhnoiquyen2016