Menu

Bình thường hay bất bình thường

Bí ẩn Khí Công nội công

U40 – …Sinh lực và tố chất như Trẻ trâu.
Lạ, bất thường…nhưng rất bình thường khi mang trong mình Bí mật khí công.

Xưa, chém giết chu di, tranh đoạt nhằm Đề thăng dòng tộc để Hùng bá lâu dài…

Bí pháp viết lại Vô cùng khó hiểu, lối truyền dạy Phi sư phạm càng làm Món Thập toàn đại bổ xa vời, mất niềm tin, thất truyền.

Đạt Thành tựu Cao, kiến thức sư phạm Tốt, Truyền đạt để Mọi người thực hành được, chứng thực Giá trị Vô đối, với Tôi rất dễ dàng.

Phương pháp cũng như Chân lý, Giản dị và Mộc đến mức Khó tin.

Các cụ xưa dạy: mười năm đọc sách, không bằng 1 câu chỉ điểm. Không sai.

Nay Hạ Sơn phát dương kiến thức Tinh hoa, mong muốn mọi người đều có trong mình bí mật Trường sinh, thích ứng hiểm họa môi trường tệ hại.

Mở đầu Phong trào cho các Cao thủ ẩn cư Xuất hiện, Xiểm dương khí công và năng lượng Vũ trụ, đem lại Sức khỏe cho mọi người.

 

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016