Menu

Bớt chỉ trích và nhìn thẳng vào nhược điểm Võ cổ mới mong phát triển thời MMA

Võ cổ là hình thái mô phỏng Trọng binh khí, vậy nên kỹ thuật quyền cước phải tuân thủ cốt yếu này:

– Trọng tâm: Không có trọng tâm khi thực chiến mọi đòn thế mất hết đặc trưng, giống boxing nửa mùa. Huấn luyện không chỉnh sửa ngay từ căn bản, sẽ thành thói quen, học viên bao năm chờ NGỘ ra điều này thì thật dở hơi.

– Dụng thân: Binh khí cổ không hiểu điều này chắc hẳn lưng đau vai hỏng.
Quyền cước võ cổ dòng Phật không đc huấn luyện kết cấu sẽ cục bộ đứt đoạn, tập chăm sẽ hại thân. Kungfu đồ nặng của dòng Phật, bản chất chính là để giác ngộ sự kết nối vật lý và gân cốt…nếu không đc hướng dẫn về kết cấu, dù tập thành công cũng tổn hại không kém. Nội gia động công nếu không hiểu về nguyên lý vận hành Chu thiên động và tĩnh, thời gian để Ngộ có khi hết đời trong thời buổi Kim tiền này.

– Huấn luyện chưa phù hợp: Một buổi tập quá nhiều vào vài động tác không đối xứng, trong khi cả cơ thể nhiều chỗ không quan tâm…đau mỏi cục bộ. Hoặc cứ đánh nghìn lần hoặc cứ tập nhiều khắc hiểu (nếu gợi ý sẽ rút ngắn thời gian rất nhiều)

– Chiết chiêu và phân thế bảo môn sinh Đối kháng, quả thật đánh đố, nếu không huấn luyện nguyên lý vào ra vần đánh.

Thời nay công việc và cs mà dạy kiểu này, nghìn người sẽ giỏi bao nhiêu đây ?

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

 

© namkinhnoiquyen2016