Menu

Cảnh giới trong võ thuật

Võ thuật Trung Hoa hàm chứa tinh hoa mấy ngàn năm nền văn hóa thiên nhân hợp nhất. Thánh nhân thông hiểu đạo trời, tu tâm dưỡng tính, là tấm gương sáng nói với hậu nhân biết đạo trời không thể bắt kịp mà chỉ có thể theo đuổi mà thôi. Đạo nhân hòa hợp với trời đất âm dương phản phác quy chân từ một phàm nhân từng bước tu luyện hòa quyện với đại thái cực phi thăng thành tiên…

Hiểu rõ văn hóa tu luyện quốc thuật, học một biết mười. Đạo trời là gì đó chính là quy luật vạn vật tự nhiên, quy luật vô thường…Quyền pháp mượn khí thế bá đạo của dã thú, sự oai hùng của núi sông, mô phỏng quy luật vận hành liên miên của âm dương, vương đạo song hành với bá đạo, thực tế chính là mượn đạo trời.

Cương nhu kiêm hành, động tĩnh đan xen, trong ngoài hợp nhất, nội ngoại kiêm tu, tu tâm dưỡng tính, hoán huyết phát tủy… Đó chính là những cảnh giới mà quốc thuật truy cầu.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016