Menu

Chương trình huấn luyện khí công

03-12-2013 12:03 CH

Võ Sư Trần Giang

– Thiên Long hoàn thể (thông gân hoạt cốt, dưỡng sinh nội tạng hệ tim mạch).
– Nam Kinh thông cân cốt (sư phụ đích thân thông cốt hoạt gân tăng cường sự dẻo dai liền lạc từng nhóm gân cơ xương giúp môn sinh, chữa lành sự lệch lạc, kéo căng nhóm gân cơ sai lệnh…).
– Nam Thiên khí công (tuân hoàn chân khí cơ bản).
– Tiểu chu thiên hồi chuyển (bí pháp huấn luyện đả thông nhâm đốc có sự trợ giúp của sư phụ).
– Nam Kinh đại chu thiên hồi chuyển.
– Phòng trung thuật đạo gia.
– Bí pháp dịch cân dịch cốt dịch tủy. 
– Bí pháp mở rộng kỳ kinh bát mạch.
– Long tượng quyền ấn (quyền pháp luyện tủy).
– Bí pháp tẩy tủy hoán huyết.
– Bí pháp thông linh (thông thần với thiên địa âm dương).
– Thiên công phật môn, kung fu phật đạo (ngoại tà bất nhập, kim cang chân ngôn…)

 

© namkinhnoiquyen2016