Menu

Điểm yếu chí mạng của võ cổ

Gần như tất cả các môn võ cổ đều xuất phát từ thuật dụng Binh khí trên chiến trường…Loạn đả sinh tử, nên hầu như tất cả đều là Trọng binh khí.

Kỹ năng Dụng thân để đánh Trọng Binh khí hiệu quả về sức công phá, đồng thời lợi dụng được quán đà tăng độ sát thương và bảo tồn lâu dài cơ thể để chiến đấu trường kỳ.

Quyền cước võ cổ chính là mô phỏng đả pháp Của Trọng binh khí.

Binh khí sinh tồn trên chiến trường công thủ đều phải chủ động và linh hoạt theo đồ hình linh hoạt để sinh tồn khi đối diện Thần chết, vậy nên Quyền cước cũng phải như vậy.

Kỹ pháp hiển nhiên này ngày nay đã bị hệ thống biểu diễn thương mại và truyền thống bí truyền làm mai một trầm trọng.

Chưa kể từ Binh khí chuyển hóa sang quyền cước, muốn hiệu quả hơn cần phải nghiên cứu cho hoàn chỉnh phù hợp với thời cuộc.

Xưa ma luyện trên chiến trường, này thời bình phương pháp huấn luyện không thích ứng hiện tại thời gian ít ỏi, cv căng thẳng…mà cứ bắt cái gì cũng phải Ngộ, không cải tiến sư phạm khoa học, tâm lý với hv…thì chỉ có thể là mất hết theo năm tháng.

Đấy là còn chưa nói đến chuyện Thầy kiến thức bằng cấp giá trị ảo.

Thực trạng võ cổ đang bị mất niềm tin, trong khi vẫn cờ hoa tung hô rầm rộ ảo.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016