Menu

Giải mã bí truyền võ cổ

Dụng thân, đạo dẫn, khai phá nội thể…tất cả đều nằm trong Võ cổ xịn.

Tập các nội dung đó có tác dụng gì ?

Cường hóa thể chất vật lý, cải thiện và tăng cường năng lượng sinh học…chuyển hóa lên dần các trung tâm Năng lực tâm linh…

Tác dụng vậy có lợi ích gì ?

Sống khỏe ở cõi hồng trần, và càng khỏe khi ở cõi tâm linh nhờ tích lũy năng lượng sinh học và vũ trụ khi ở tầm cao thủ…cuộc sống cõi trần chỉ là sự khởi đầu của Linh hồn mà thôi.

Chính vì vậy, luyện võ cổ xịn chính là tu luyện tinh thần (cõi tâm linh chính là cõi tinh thần…) khi đủ năng lực rẽ ngang thành Đạo thuật và thần thông…, Tĩnh trí thanh lọc cơ sở giác ngộ Phật.

Võ cổ bí truyền vì khi có năng lực Tâm linh, nếu là người bất Thiện dễ trở thành Ma đạo, vậy nên đồ xịn rất bí truyền.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016