Menu

Khái quát ngạnh công

Ngạnh công lấy việc luyện khí làm nền tảng, luyện lực để tăng sức mạnh. Cái khí mà nghạnh công luyện là thể hỗn hợp của khí chân nguyên của cơ thể và khí thuỷ cốc, gọi là hỗn nguyên khí.

Khí chân nguyên là loại khí tiên thiên, hấp thu từ cha mẹ, chuyển vận trong huyết mạch của cơ thể, làm cho tạng phủ khoẻ mạnh. Khí thuỷ cốc là khí hậu thiên tồn tại trong tự nhiên chuyển vận bên ngoài huyết mạch trong cơ thể, làm mạnh gân cốt, luyện gân chính là luyện khí, khí chạy ở ngoài mạnh, huyết chạy ở trong mạch, dạng của huyết như nước, trăm mạch như trăm dòng sông, sự tuần hoàn của máu, sự vận hành của khí, đều phát ra từ tạng tâm.

Khí ở bên trong và bên ngoài huyết mạch theo máu mà tuần hoàn, dung nội khí đan điền làm nền tảng để tiến hành sự giao hoán của khí thể, như vậy làm cho khí tiên thiên và hậu thiên hoà hợp và bổ xung cho nhau. Ngạch công biểu thị cho sự cứng cáp của xương cốt, tính đàn hồi của cơ bắp, năng lực co rút của da thịt. Luyện ngạch công là sự luyện tập kết hợp một cách hữu cơ ba yếu tố là khí, ý, lực.

Lấy khí làm cơ sở, lấy ý làm thống soái, lấy lực để cường hoá, nếu chỉ luyện nội khí không thôi thì vẫn chư đủ, mà còn phải rèn luyện ngoại lực để kích phát và cường hoá. Ngược lại, nếu chỉ dựa váo sức mạnh không thôi, lâu ngày tất làm cho gân mạch cơ bắp cứng nhắc, đến già bệnh tật đeo bám vào thân ( luyện công phải luyện từ trong ra, không có nội công thì công phu bên ngoài bất thành, cũng giống như đất nuôi dưỡng mầm cây, đất không có nước thì mầm không lớn được, không có gió thì mầm không mạnh được.

Cương nhu tương trợ cho nhau thì lực đạo mới hùng hậu, cương kình phát ra mà không vụng về, nhu kình phát ra mà không mềm yếu. Luyện cương tới mức thành thục thì mềm như cuộn chỉ, càng tinh thâm thì càng nhu.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016