Menu

Khái quát nội công

Cơ thể con người phân ra bên trong và bên ngoài, trong mạnh ngoài tất khỏe, trong yêu ngoài tất suy. Trong tức là lục phủ ngũ tạng, ngoài tức là tay chân xương khớp. trong có tinh khí thần, ngoài có gân xương thịt, kết hợp thành cơ thể. Toàn thên trên dưới hoạt đông chủ của nó là khí, xương cốt bên ngoài, cơ nhục bên trong, xương khớp tứ chi, chỗ nào cũng có gân, chỗ nào cũng có màng bao bọc.

Gân mạnh thì mới sản sinh ra kình lực, rèn luyện gân là dựa vào công phu hậu thiên của con người để tạo nên những biến đổi, biến yếu thành mạnh, biến co rút thành thư giãn, biến suy thành thịnh.

Luyện gân trước hết phải luyện mô, luyện mô thì lại lấy khí làm chủ yếu ( gân nằm giữa thịt và xương, mô bao dích vào lóng xương, đem nội khí chuyển vào các mô, làm cho mô toàn thân mạnh lên, đồng thời dẫn các cơ bắp chung quanh trở nên chắc chắn, dẻo dai, đàn hồi ). Vì thế, chỉ khi nào vận chuyển nội khí đầy đủ vào cơ bắp mô xương thì mới có thể làm gân mô cường tráng. Nếu không, gân hoạt động mà không có mô hoạt động bổ trợ theo thì giống như cá không có nước làm sao mà bơi được.

Cho nên chỉ khi nào gân hoạt động mà mô cũng hoạt động thì khi dùng sức của cánh tay mới có thể vận khí lên cánh tay, lúc sử dụng sức của eo lưng mới có thể vận khí đến lưng, lúc sử dụng sức của toàn thân thì mới có vận khí đến toàn thân, như thế mới gọi là đạt tới sự tinh túy của nội công vậy. 

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

 

© namkinhnoiquyen2016