Menu

Khí công tâm linh

Cho dù bạn đang sống trong hình hài vật lý.

Bạn vẫn là một thực thể cảm xúc hơn bất cứ thứ gì.

Cảm xúc của bạn hôm nay có thể là mới mẻ do những gì bạn tập trung chú ý.

Nhưng hầu hết tất cả đều là tàn dư của những sự kiện trong quá khứ hoặc tiền kiếp.

Bạn đang mô phỏng những mô thức từ xa xưa, cho nên bạn vẫn bị ràng buộc mà không biết.

Vòng xoáy không ngừng quay nếu chủ nhân không nhận ra.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016