Menu

Kinh nghiệm thấu tỏ tinh hoa Võ cổ

(Tập 1_ Kinh nghiệm quá trình Căn bản)

  1. Luyện pháp cốt lõi của kỹ năng, lại ẩn dấu trong động tác chào Bái tổ và khởi quyền, điểm chết này nhiều hành giả cả đời không nhận ra.
  2. Dựa vào tư duy hữu hạn cá nhân, giải thích kiến thức đúc kết nhiều đời. Vd: Võ cổ trong dụng tấn ra Lực, vậy nên khớp chỏ trong kỹ pháp căn bản nhìn hơi thô vì trầm trửu, tư duy tạo xung nhanh như thể thao làm mất kỹ năng kết cấu thân.
  3. Hãy quan sát Thày nhiều hơn Lao lực không tư duy.

Thầy võ Cổ trình sư phạm so với thời gian ít ỏi môn sinh hiện đại luyện tập, thường không thích ứng được.

Rất nhiều điều Thầy không nói được, Vậy nên hãy chậm lại quan sát, nhiều khi cũng không nhận xét đc gì, nhưng sự cảm ứng Não vô thức sẽ tiếp nhận. Hùng hục muốn nhanh, hại thân kết quả rất ít.

  1. Đừng bị kỹ pháp kỳ bí phức tạp loạn đầu óc, lắng tâm nghiền kỹ cơ bản và cơ sở công, liên tưởng chúng với sự hoa mắt kia, thật tương đối sáng rõ.
  2. Tư duy Hình thức này thực chiến Ntn, khi chưa hiểu Kết cấu dụng tấn và kết cấu thân của nó, sẽ tạo ra các loại Tự chế phổi bò, tri thức Cổ bị lai căng mất dần.

Hy vọng các Thầy Võ cổ hiện đại, minh triết khoa học, hóa giải hạn chế Sư phạm chưa thích ứng, làm Võ cổ ngày càng mất tinh hoa Lõi.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016