Menu

Mật mã Đạo gia võ học

Tròn đầy, hàm súc quy luật đạo trời âm dương. Trực chỉ hòa mình vào bản nguyên. Khởi phát căn cơ thấm nhuần Thuật đạo dẫn thổ nạp.

Tự nhiên vận hành Tiểu đại chu thiên hình hài vật lý, tạo sự Hanh thông kết nối tròn trịa bộ vị tấn pháp, Hạ đan điền, thông suốt ra tứ chi, đả thông kinh mạch hoàn thiện Đại chu thiên.

Kungfu Trạm trang tạo khung kỹ pháp…vần cầu Trúc cơ công, nội luyện chân đế…hình thành thực lực nền móng Sức mạnh từ trong ra ngoài.

Tiên võ nhu nhuyên phát triển nội khí Tiên thiên từ nội tạng thông ra bên ngoài, cực hạn đỉnh điểm Hóa thành chí cương.

Tiên thiên cương khí, là cảnh giới khi Nội khí đã xuyên thấu ra ngoài hòa nhập với Đạo.

Võ Tiên Nhu hàm súc chí cương, sắt thép bọc bông, nội luyện nội đan, là công cụ trên con đường truy cầu Linh thể bất tử, phi thăng thành tiên, hòa nhập với Đạo

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016