Menu

Mật mã quốc thuật vũ kỹ

( Phần 1. Truy cầu đỉnh cao võ học nhà Phật )

Hóa lỏng, chuyết kình…

Bị lừa hay sao mà cho luyện Cương, mệt quá, truyền thuyết bảo nhu mới đỉnh.

Võ học nhà Phật, căn cơ luyện chí cương. Mục đích tạo kết cấu Vuông góc, làm kết nối Vật lý và kiểm soát từng bộ vị Trọng yếu của cơ thể từ Đất lên tứ chi. Đồng thời tạo sự vận hành Hoành cách mô hòa nhịp với kỹ pháp, nhằm tạo chỉnh thể Kim tự tháp năng lượng cân bằng và đối xứng, cải thiện và cường hóa thể chất thành Kim cang.

Trải qua giai đoạn Chí cương, dụng ý thức chỉnh thể chân tấn khe âm dương hạ đan trung đan hợp nhất. Thân thể vô ý kết cấu quán xuyến, chỉ cần tĩnh tâm vô lực Kỹ pháp vận hành nhu nhuyễn, Thiền võ hợp nhất. Mặc dù hình hài vuông góc, nhưng quan sát kỹ gốc nguồn tròn trịa.

Đây chính là đỉnh cao võ học thấm nhuần Đạo lý Vuông tròn mà truyền thuyết hay nói. Phật đạo vô biên coi Võ học là công cụ tu luyện mưu cầu Giác ngộ Tính không.

Võ Phật chất phác hàm chứa chân lý Kim cương bát nhã ba la mật đa.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016