Menu

Mạt pháp – Thập kỷ Tâm linh

Nhiệt độ toàn cầu tăng, tia Plasma nghìn độ xuất hiện, bệnh dịch… Giới khoa học công bố rất nhiều nghiên cứu Tâm linh…

Hiểm họa đi kèm cơ hội Giải thoát, khi nhiều mật mã đã công bố, Trạng thái tâm lý, năng lượng bên trong cơ thể là chìa khóa.

Chẳng phải ngẫu nhiên gần đây rất nhiều Tôn giáo cổ xưa trở lại, chính tà đều có.
Khi Vũ trụ biến chuyển, mất cân bằng, chính là Giai đoạn luyện tập Năng lượng ( khí công, yoga, thiền động và tĩnh… ), cũng như các phương thức khai phá tiềm năng cơ thể được thúc đẩy dễ dàng hơn.

Phải chăng Vũ trụ Vô thường luôn sắp đặt, Tạo cơ hội trong thời kỳ quá độ, để nhân loại có con đường tự cứu lấy Chính mình.

Cuộc sống trần thế chỉ là sự khởi đầu trên hành trình Đa không gian tiến hóa Linh hồn.

Tích lũy Năng lượng nhờ Cảm xúc tích cực và luyện tập khí công, võ thuật cổ, yoga, thiền…chính là để tích góp số vốn cho bản thân, vật ngoại thân tiền bạc là công cụ đắc lực giúp cân bằng cá nhân gia đình và xã hội, chứ không phải là mưu cầu chân chính sâu thẳm bên trong con người Nội tâm của chính bạn.

Rồi đây Thế giới sẽ đưa ra nhiều Thông tin tưởng chừng không tưởng, giải mã Tâm linh thay đổi quan niệm hạn hẹp của Nhân loại.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016