Menu

Sự thật Võ cổ ngày nay thua MMA

Võ cổ trọng kungfu để sát thủ và phòng vệ (Thiết sa chưởng, lôi oanh…).

Thua MMA vì mất Nhiều thời gian, khó đảm bảo tuổi Lên đài. Tu luyện nội khí đề thăng Tinh thần. Thua MMA vì ít thời gian tập trung vào Đối kháng, phương pháp huấn luyện đa số chưa thích ứng được Nhịp độ cuộc sống hiện tại. Gắn kết với truyền thống và tôn giáo nên tính thiếu Phổ cập tinh hoa.

Chưa kể kiến thức thiếu sót do Bí truyền và thất truyền. Võ cổ hiện nay phần lớn bị Thể thao hóa, thua toàn phần vì MMA chuyên nghiệp hơn rất nhiều và mất hết Tinh hoa đặc trưng.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016