Menu

Thiên cơ tu luyện

( Bát tiên quá hải – tranh minh họa )

Thiên cơ là ở chỗ lên xuống, quay vòng của âm dương. Thời cơ tốt nhất cho việc tu luyện của đời người là năm 16t. Từ 16t đến 24t, bắt đầu tu luyện tuy hơi trễ nhưng nếu cần mẫn tu luyện thì có thểgọi là thời cơ. Đến năm 36t, tuy dương đức giảm dần, chân nguyên lưu dương, rồi sau khí huyết mới mạnh mẽ, chí lực quả cảm, cần mẫn tu luyện thì cũng sẽ tạo cho mình nội cơ, biến thành sức mạnh. Lúc 40t, tuy thiên địa bất giao, nhưng nếu tu luyện thì nguy sẽ thành an, vong sẽ thành tồn. 48t mới tu luyện, tuy muộn nhưng có thể duy trì sức nóng đến tận cùng cây cỏ, ban mưa cho cả đồng lúa. 64t tu luyện nếu lúc nào tinh thần cũng khỏe mạnh, lúc nào cũng được bồi bổ…thì già yếu cũng trở nên mạnh mẽ. Lúc này, nếu không tìm gặp chân nhân để tu luyện thì khó giữ được những năm tháng còn lại, tử tử sinh sinh, luân hồi bất tuyệt.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016