Menu

Thiền động – Mạch sống sinh lực vô biên

Vũ khúc rung động năng lượng hòa cùng vạn vật trời đất.

Lắng nghe sâu thẳm mạnh sống đâm chồi sinh sôi, vang vọng trong trái tim của mình.

Sinh khí dạt dào như dòng sông hòa cùng biển lớn, nhịp sống tươi trẻ nóng bừng như thủa đôi mươi, máu huyết tuần hoàn như sóng biển dâng trào nguồn sống đón nắng vàng.

Đồng điệu thơ ngây cùng vạn vật bằng tâm hồn chân chất – Đó chính là Thiền Động, trường sinh và tươi trẻ như thủy ban đầu.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016