Menu

Thuật đạo dẫn khí công

Khí Công là Các hoạt động Bồi Bổ bên Trong cơ thể. Các động tác Đạo dẫn là Hình Thức Thể Hiện của Nội Dung bên Trong.

Đạo dẫn khí công, cùng một động tác, nếu dạy cho Số Đông, và Dạy Riêng hoặc ít người Khác Nhau về Công Hiệu đáng kể.

Dạy Riêng, Thầy Dùng Công năng Hỗ trợ, Chỉnh Chi Tiết đường Năng lượng cho Học Viên, nêu dễ dàng Thấy Khí Thông Suốt ( đông người, bó tay, nên dạy Hình thức, tác dụng chưa đc Hoàn Thiện Đầy đủ ).

Đây cũng là Giải Đáp Câu hỏi của Nhiều Tín Đồ hỏi Tôi, tại sao Em tập theo video của Thầy, tập cùng Ae khoảng Vài Chục người…Có Tác Dụng Nhưng Không Bằng Mấy Ae học Riêng Với Thầy, trong khi Hình Thức Động Tác Gần như nhau.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016