Menu

Thực chiến đơn giản?

Đường phố và Võ đài chỉ vài ba cú, sao lại tập cầu kỳ lan man vậy ?

Boxing vài cú đấm, cứ bao mà chơi, cứ người mà múc.
Nhảy nhót, quai búa…phải chăng là thừa.

Hình thức mấy trò này để tập thể lực, độ bền, sức dướn…ẩn sâu chính là tạo cho cú đấm một sức lan truyền xung lực tổng thể. Cú đánh võ đài bao hàm của tất cả các phương pháp, dụng cụ…tưởng chừng chẳng liên quan gì, ngoài chuyện thể lực.

Ấu trĩ cho sự nông cạn, chỉ có vài cú cày bừa trực tiếp…cơ thể lệch lạc, tổn thương cục bộ, tác hại ẩn chứa.

Xưa luyện đầy đủ đủ căn cơ mới đi vào công phu chuyên sâu phù hợp cá nhân.

Bổ trợ, nội công, đạo dẫn…múa quyền…khi ra một đòn đơn giản Đã hàm chứa tất cả Tu vi.

Lối tập tắt chú trọng vài thứ phù hợp, cày bừa thành độc chiêu, không đủ căn bản, tương lai sức khỏe tác giả lãnh đủ. Thực chiến rất hiệu quả với một số, nhưng cũng là điểm yếu chí mạng và không bao giờ cải thiện đc.

Lâu dài – khoa học – chiều sâu, mới là mãi mãi.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016