Menu

Tiềm năng con người

Napoleon nhận ra sự nguy hiểm của sự không rõ ràng, nên thường xuyên nhắc thư ký: Phải luôn dễ hiểu.

Các môn đồ hỏi tại sao Chúa Giêsu thường dùng ngụ ngôn răn dạy.

Chúa trả lời: bởi họ nhìn, nhưng không nhìn thấy, họ nghe nhưng không nghe thấy, họ hiểu nhưng chẳng hiểu gì…vậy nên rõ ràng quan trọng vô cùng.

Sự trỗi dậy các nghành khoa học tiềm năng con người hiện nay, nhận thức tiến bộ đã nhìn ra kho báu vô tận.

Võ thuật, khí công, yoga, thiền…mang tầm vóc to lớn.

Rõ ràng, chân thực, khoa học, Phải về đúng cội nguồn Rõ ràng và chân thực.

Tù mù, khó hiểu…hiểm họa khôn lường.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

 

© namkinhnoiquyen2016