Menu

Vạn pháp quy tông

Đó chính là sự dung hòa luyện hóa tất cả kiến thức trở thành một khối thống nhất hoàn chỉnh, ngàn vạn chiêu thức phương cách thực chiến đều trở về cội nguồn, vô pháp làm hữu pháp vô han làm hữu hạn, đó chính là nguyên thức mẫu của môn phái (một khai triển ra tất cả, tất cả quy tông về một ). Nếu không đạt được cảnh giới này sẽ chỉ là mớ kiến thức điên loạn nhớ được nó cũng đủ chết mệt, khi thực chiến bị phụ thuộc chẳng biết đem thứ nào ra dùng, cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở trình độ luyện vài thứ ra làm tuyệt chiêu dùng cả đời, làm sao sánh bằng một số môn hiện đại vô thức vô chiêu (so sánh về mặt linh hoạt trong thực chiến). Tông sư võ thuật vạn pháp quy tông không bị phụ thuộc vào chiêu thức nhưng nắm bắt mọi chiêu thức nhờ thấu hiểu bản chất nguyên thức mẫu môn phái ( có thể chỉ dạy mọi chiêu thức môn phái mà không cần nhớ trong đầu ), cũng như đúc rút tuyệt chiêu kungfu cho chính bản thân, đồng thời am hiểu nguyên tắc chung nhất môn phái võ thuật, đưa võ thuật Phản phác quy chân về cội nguồn vốn có của nó.(huấn luyện võ thuật không chú trọng dạy chiêu thức làm chủ chiêu thức chỉ là căn bản mang tính gợi mở và phát triển cơ thể mang tính toàn diện, mà thông qua việc sử dụng hệ thống kỹ thuật khác nhau để dẫn dắt môn sinh tự hoàn thiện mình, lựa chon những thứ hữu dụng với mình, loại bỏ những thứ vô dụng với mình, tiến tới sự tự do chân chính

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016