Menu

Xóa hình trong võ thuật

Hiện hình – Xóa hình trong Võ thuật ?

Khuôn vàng thước ngọc, chuẩn tắc vàng mười, xóa trong ý niệm, tương thông ra hình, tiệm tiến đầy đủ, chẳng xóa làm gì, hình sẽ tự nhiên.

Múa quyền hoặc kỹ kích dụng ý ( nguồn gốc vận hành loại hình môn võ thuật chính mình ). 
Đầu óc chỉ phụ thuộc vào mục đích muốn điều gì khi thực hiện Kỹ pháp.
Quyền hình thông qua não logic đủ Công phu thâm nhập vào Tiềm thức tạo thành Vô thức.

Hình thái sẽ tự nhiên như không có gì, không phải Xóa hình như Cưỡng ép trái Tự nhiên.

Mọi ngả đường đều trở về tự nhiên.

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016