Menu

Ý quyền

Múa may Ý quyền liệu có tác dụng gì?

 

 

Ý quyền cũng như taichi…mang tính Khái quát, hàm chứa Ẩn bên trong nội dung Thực chiến.

Hình tròn là do ảnh của hàng nghìn bán kính.
Dụng ý Đạo dẫn múa một cung tròn, hàm chứa sự Hiện hình của vô số Đơn động tác Thực chiến, mỗi khi cắt thành các góc độ.

Ý niệm hòa nhập với sự vận hành đạo dẫn theo nguyên lý Châu thiên, tạo guồng tuần hoàn Nội khí bên trong, cải biến và cường hóa Thân thể.

Đây là tác phẩm Luyện hóa hợp nhất kiến thức của Cá nhân, vậy nên Độc nhất vô nhị.

Luyện ý thành tựu, bạn có thể quên sạch tất cả kiến thức, trở về con số 0.
Đồng thời có thể dẫn nhập lại chi tiết toàn bộ Hệ thống kiến thức, cũng như Tương thông các Môn phái khác, cũng từ con số 0.

Ý niệm múa quyền, hàm chứa Nội tâm, tiềm năng bản thể và là Yêu cầu để Khai tông lập phái.

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016